Category: Hungary

Hungary Travel

Budapest, you are so great!

ถ้าพูดถึงเมืองในยุโรปที่มีโอกาสได้ไปบ่อยๆ คือ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ซึ่งมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะที่เราไม่เคยจะเบื่อเมืองเก่าคลาสิคนี้เอาเสียเลย แต่กลับหลงรักมากขึ้นทุกๆครั้งที่ได้กลับไป และวันนี้ “ไปเรื่อยด้วยกัน” ขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองเก่าคลาสิคแห่งนี้กัน แล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าทำไมเราถึงรักเมืองนี้